ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ สป.รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ สป.รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ


สำนักงานปลัดกระทรวงสึกษาธิการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ลูกจ้างชั่วคราว
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่ต้องการ
- มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่ต้องการ
- มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการฐานข้อมูล ด้วย Microsoft SQL Server ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดทำ Website ด้วยภาษา ASP ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Offices
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. ลูกจ้างชั่วคราว
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่ต้องการ
- มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ GID
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
หลักฐานการรับสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแสดงการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
- เอกสารหรือผลงานต่าง ๆ ที่มี (ถ้ามี)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อ และยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต 10300 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่โทร.0 2281 9809 ต่อ 41-42, 0 2628 6603 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 18/08/2008 11:18:55
จำนวนผู้ชม 1119
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน