SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลแหลมฉบัง เปิดรับพนักงานจ้างฯ 21 อัตรา

เทศบาลตำบลแหลมฉบัง เปิดรับพนักงานจ้างฯ 21 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

 

เทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทมีคุณวุฒิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้ช่วยครู เอกปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา (3 อัตรา)
2. ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
3. ผู้ช่วยครู เอกนาฏศิลป์ (1 อัตรา)
4. ผู้ช่วยครู เอกประถมศึกษา (1 อัตรา)
5. ผู้ช่วยครู เอกคหกรรมศาสตร์ (1 อัตรา)
6. ผู้ช่วยครู เอกสารสังคมศึกษา (1 อัตรา)
7. ผู้ช่วยครู เอกสารศึกษา (1 อัตรา)
8. ผู้ช่วยครู เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( 1 อัตรา)
9. ผู้ช่วยครูทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
- มีคุณวุฒิและวิชาเอกตรงกับประกาศสรรหาพนักงานจ้าง
- ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถาศึกษา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทมีทักษะ
10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (2 อัตรา)
- วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ด้านการเงินหรือการบัญชี
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
11. ผู้ดูแลเด็ก (4 อัตรา)
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
พนักงานจ้างทั่วไป
12. นักการ (1 อัตรา)
13. ภารโรง (1 อัตรา)
14. คนครัว (2 อัตรา)
- มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน 1 ปี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษาชั้น 4 เทศบาลตำบลแหลมฉบัง 99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.0 3840 0822 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

 
ลงวันที่ 11/08/2008 22:13:39
จำนวนผู้ชม 1624
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ