SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 5 ตำแหน่ง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 5 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับเจ้าหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการกลุ่มงานประเมินการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์วิชาเอกอุดมศึกษา การวัดและประเมินผล การวิจัยการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กาบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และทำวิทยานิพนธ์
- มีประสบการณ์ด้านการศึกษา หรืออุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เช่น มีความสามารถในการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงการ / บทวิเคราะห์รายงานการประเมินโครงการและข้อเสนอการประเมินโครงการเป็นต้น
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านเลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการ โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีประสบการณ์ด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 1 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี) TOEFL/CU-TEP/TU-GET ไม่ต่ำกว่า 5000 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ งานบุคคลสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ และปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2551ลงวันที่ 11/08/2008 22:03:20
จำนวนผู้ชม 1265
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ