SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
1.2 อายุไม่เกิน 30 ปี
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบรรณารักษศาสตร์ หรือ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
1.4 ถ้าเป็นชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นจากการเกณฑ์ทหาร
1.5 มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excell และ Internet
1.6 แค็ตตาล็อกระบบดิวอี้
1.7 พิมพ์ดีดภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ระดับดี
1.8 อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับปานกลางถึงระดับดี
2. ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิค งานบริการและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3. อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท/เดือน
4. หลักฐานการสมัคร (แสดงเอกสารตัวจริง พร้อมรับรองสำเนาอย่างละ 2 ชุด)
4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบทหารกองเกิน
4.2 สำเนาหลักฐานการสำเร็จทางการศึกษา (ปริญญาบัตร, ทรานสคริป)
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จำนวน 2 รูป ขนาด 1.5” x 2”
5. สถานที่รับสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กทม.10300 (ติดต่อที่ประตูทางเข้าด้านถนนพิษณุโลก ข้างกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร.02-2817399 ต่อ 134,138 02-2819150, 02-2431465 ต่อ 883
5.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจะได้รับการติดต่อภายใน 17 กันยายน 2551
เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2551
ลงวันที่ 11/08/2008 21:42:27
จำนวนผู้ชม 1294
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ