SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ รับสมัครงาน

แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ รับสมัครงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ : เป็นแผนงานเชิงรุกที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คือ พัฒนาหาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราและผู้ติดสุราที่เหมาะกับบริบทสังคมไทยในพื้นที่นำร่องเขตภาคเหนือ
มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ประสานงานแผนงาน
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครงาน มาที่ แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 หรือ
phunnapa@hotmail.com ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2551


หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2551
**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**
ลงวันที่ 11/08/2008 20:30:50
จำนวนผู้ชม 1284
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ