SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ | สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับ นักประชาสัมพันธ์

รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ | สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับ นักประชาสัมพันธ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักประชาสัมพันธ์
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
- หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ถ.พระราม 6 ซ.อารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กทม.ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2551ลงวันที่ 04/08/2008 15:11:09
จำนวนผู้ชม 1545
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ