SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ เปิดรับ ลูกจ้างเหมาบริการ

เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ เปิดรับ ลูกจ้างเหมาบริการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แห่งชาติ กำหนดเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (จ้างรายปี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่สารบัญ เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ จำนวนตำแหน่งละ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้

1. จบปริญญาตรีทุกสาขา (อัตราเงินเดือน 7,935 บาท)

2. สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ และใช้โปรแกรม MS Office ได้

3. มีประสบการณ์ในการจัดการประชุม จดรายงานการประชุม

4. หากมีความรู้ความเข้าใจด้านการค้ามนุษย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. หากมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร ผลงาน และหลักฐานการศึกษา มาสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคาร 60 ปี ชั้น 3 เลขที่ 255 ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ e-mail: focal.
trafficking@gmail.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2306 8629 ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้สมัครคนใดมาสัมภาษณ์หรือทดสอบได้ตามที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

รายละเอียดได้ที่ www.humantrafficking.go.thลงวันที่ 04/08/2008 15:09:54
จำนวนผู้ชม 1239
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ