ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง 3 อัตรา | การรถไฟแห่งประเทศไทย

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง 3 อัตรา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ


กองบริหารงานทั่วไป ด้านโรงงาน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 3 อัตรา เพื่อทำหน้าที่พนักงานบริการ (คนขับรถยนต์ รับ-ส่งบุคคลสิ่งของและเอกสารระหว่างหน่วยงานโรงงานมักกะสัน กับหน่วยงานภายนอก และอื่น ๆ) 1 อัตรา ปฏิบัติงนในสังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป และทำหน้าที่พนักงานบริหารงานทั่วไป (รับ-ส่งทะเบียน แยกประเภทหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงงานมักกะสัน และอื่นๆ) 2 อัตรา ปฏิบัติงานในสังกัดแผนกแผนบุคคล 1 อัตรา และปฏิบัติงานในสังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่พนักงานบริการ (คนขับรถยนต์)
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 25-30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์มาแล้วด้วยความเรียบร้อยไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองของนายจ้างครั้งหลังสุดมาแสดง
- ไม่เคยต้องคำพิพากษาทางอาญาให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการขับรถยนต์
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.สายตาดี สามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ หูได้ยินเสียงชัดเจนเป็นปรกติ
2. ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่พนักงานบริหารงานทั่วไป
- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 18-35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) กรณีเป็นเพศชายพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าทางพาณิชย์
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ถ้าเป็นเพศชาย มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.ถ้าเป็นเพศหญิง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.โดยผู้สมัครทุกเพศจะต้องสายตาดี สามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ หูได้ยินเสียงชัดเจน และเป็นปรกติ
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการได้ที่ แผนกแผนบุคคล กองบริหารงานทั่วไป ด้านโรงงาน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศ อาคารตึกอำนวยการชั้น 2 ห้อง 203 ถ.นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกทม.
หลักฐานในการสมัคร
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
- ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้าม)
- กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย ใบสำคัญทางราชการทหาร แสดงว่าพันการเกณฑ์ทหารแล้วพร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
- กรณีผู้สมัครทำหน้าที่พนักงานบริการ (คนขับรถยนต์) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ออกโดยกรมการขนส่งทางบก พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ และใบรับรองการผ่านงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ จากนายจ้างครั้งล่าสุด นอกจากนี้ ในวันทำสัญญาจ้าง (ถ้าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก) ต้องมีเงินสดวางประกัน หรือมีบุคคลที่การรถไฟฯ เชื่อถือเป็นผู้ค้ำประกันในวงเงิน 5,000 บาท
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายเต็มหน้าในท่าปรกติ ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ก่อนวันสมัครไม่เกิน 6 เดือนลงวันที่ 04/08/2008 14:56:54
จำนวนผู้ชม 1387
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 เมษายน 2564

ผู้ใช้งาน 55099 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน