SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 3 ตำแหน่ง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 3 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานสถาบัน) 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยากาคอมพิวเตอร์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 Tel.0 2326 4111 ต่อ 6141 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
2. อาจารย์ (ลูกจ้างรายเดือน)
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสหากรรมเกษตร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
3. วิศวกร (ลูกจ้างรายเดือน)
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2551
สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสหากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉ.ฉลองกรุง แขวงลำปาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 Tel.0 2326 4111 ต่อ 6141 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 28/07/2008 12:49:09
จำนวนผู้ชม 1874
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ