ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กลุ่มงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครผู้ร่วมงาน

กลุ่มงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครผู้ร่วมงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 รับสมัครผู้ร่วมงาน 2 ตำแหน่งเกี่ยวกับหน่วยงาน

กลุ่มงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นหน่วยพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก ที่ส่งเสริมให้สังคมใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Use of Medicines) มีโครงการในความรับผิดชอบ 3 โครงการหลัก คือ

1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านยา (Reference drug information) มีวัตถุประสงค์ คือ จัดทำข้อมูลยาที่เป็นกลางและเชื่อถือได้เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้บริโภคในการตัดสินเลือกใช้ยา และสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล

2. โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Smart Use) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการสั่งใช้ยาให้สมเหตุผลทั้งในระดับชุมชน สถานพยาบาล และร้านยา

3. โครงการสร้างเสริมจริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา (Counter misleading drug Promotion) มีวัตถุประสงค์ เพื่อวางมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการส่งเสริมการขายยาต่อการใช้ยาของผู้บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์ตำแหน่งที่รับสมัคร

โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านยา (Reference drug information) รับ 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ :

· สืบค้นข้อมูลด้านยา และจัดทำข้อมูลกลางด้านยา (รวมทั้งฉลากและเอกสารกำกับยา) ให้เข้าใจง่าย และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

· วางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลางด้านยาสู่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

· ติดต่อประสานงานกับนักวิชาการ อาจารย์ โรงพยาบาล นักการสื่อสารมวลชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

· ปริญญาโท / ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ ด้านเภสัชกรรมคลินิก (ปริญญาตรีควรมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง)

· มีความรับผิดชอบสูง ทำงานละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

· หากมีประสบการณ์มาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Smart Use) รับ 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ:

· ติดตามการดำเนินการโครงการในจังหวัดและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

· ติดต่อประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สถานีอนามัย อาจารย์ นักวิชาการ นักการสื่อสารมวลชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

· จัดเตรียมข้อมูลวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย และช่วยนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล

· วางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการ

คุณสมบัติ:

· ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

· มีความคล่องตัวในการทำงานสูง ติดต่อประสานงานได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมทีมออกนิเทศน์งานหรือเก็บข้อมูลในต่างจังหวัดได้

· หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการฯ มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเงินเดือน:

ตามโครงสร้างขององค์กร และประสบการณ์การทำงาน

วันปฏิบัติงาน:

จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์)

รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2551 (เริ่มงาน 1 กันยายน 2551)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัชธญา โทร 02-590-7155 (ในเวลาราชการ) หรือส่งประวัติส่วนตัว มาที่rational-
use@hotmail.com
ลงวันที่ 28/07/2008 11:57:39
จำนวนผู้ชม 1152
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54638 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน