SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน องค์การอุตสหากรรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน องค์การอุตสหากรรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน องค์การอุตสหากรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานที่สวนป่าในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน จำนวน 9 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง 9 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวนศาสตร์)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจเข้าปฏิบัติงานกับสำนัหงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน สอบถามและย่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานทางทหาร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) รูป ขนาด 2.5*3 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน เลขที่ 26 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.0 5422 7623, 0 5422 7051, 0 5422 7544 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 21/07/2008 15:56:52
จำนวนผู้ชม 1621
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ