SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ฯ

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ฯ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงาน ป.ป.ส. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- วุมิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, และ PowerPoint
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
- หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 Tel.0 2245 9081 หรือ 0 2247 0901-19 ต่อ 1608, 1609 ติดต่อ คุณอภิญญา ในวันและเวลาราชการหรือส่งไฟล์ประวัติและรายละเอียดต่าง ๆ มาได้ที่
somzxc@yahoo.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551ลงวันที่ 21/07/2008 15:56:26
จำนวนผู้ชม 1340
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ