SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบ เข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบ เข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ด้วย ก.พ.ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3
- บรรจุครั้งแรก 150 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการเกษตร บริหารธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร อุตสหากรรมเกษตร หรือทางสังคมศาสตร์ ด้านพัฒนาชุมชน
- รับสมัครจากผู้ที่มีหนังสือและไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาค ก.และภาค ข.
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น
- ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ปากกาน้ำเงินและยางสอบ
- กรณีผู้สมัครรายใด มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งไว้ในการกรอกข้อมูลการสมัคร หรือมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.ภายหลังการปิดรับสมัครของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถนำผลการสอบผ่านภาคก. ของ ก.พ.มายื่นได้ภายในวันสอบภาค ก.ที่กองอำนวยการสอบ ก่อนเวลา 09.30 น.เพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าสอบภาค ก.ในครั้งนี้
- ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบไว้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.doae.go.th หรือที่เว็บไซต์
http://job.doae.go.th หัวข้อ ''''การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3'''' และกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดลงวันที่ 07/07/2008 11:49:58
จำนวนผู้ชม 1648
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ