SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาฟิสิกส์ได้
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. นักวิชาการ โครงการเทคโนโลยี (2 อัตรา)
- อัตราที่ 1 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม ศิลปะอุตสหากรรม อุตสาหกรรมศิลป์ เทคโนโลยีอุตสหากรรม ออกแบบผลตภัณฑ์อุตสหากรรม
- อัตราที่ 2 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และคมนาคมหรือไฟฟ้าสื่อสาร
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้
3. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการปฏิบัติงานได้
- หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย และสามารถใช้โปรแกรม SPSS จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ผู้สมัครทุกตำแหน่งจะต้องมีผลการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
- ระดับปริญญาโทและเอก คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากคะแนนเต็ม 4
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถ.สุขุมวิท หลังอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 23/06/2008 11:13:49
จำนวนผู้ชม 1501
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ