ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและปฏิบัติภารกิจ

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและปฏิบัติภารกิจ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและปฏิบัติภารกิจในหมวดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยบังคับการและบริการ กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
- มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา และกทม.
- ชาย/หญิง ที่มีสัญชาติไทย
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า
- มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต่ำไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
- มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน
การรับสมัครสอบคัดเลือกและวิธีการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัครระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2551-3 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการโดยติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม.
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
- ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- ใบรับรองแพทย์
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*2 ซม.จำนวน 3 รูป
- หลักฐานทางทหารพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)ลงวันที่ 23/06/2008 11:11:52
จำนวนผู้ชม 2537
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54637 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน