ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 3

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 3 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ระดับ 3
- วุฒิปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชนวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Edius หรือ Premier Pro, Affer Efect, Photoshop, Illustrator และ โปรแกรมอื่น ๆ
- สามารถถ่ายทำด้วยกล้อง VDO ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานนอกเวลา และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ รวมถึงสามารถทำงานท่ามกลางสภาพความกดดันของงานได้
หลักฐานในการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ สำเนาหลักฐานการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบรับรองผ่านงาน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท
สนใจ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 17 มิถุนายน 2551 กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 20 มิถุนายน 2551
สอบข้อเขียน
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 08.30-10.00 น.
- วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา 10.30-12.30 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 25 มิถุนายน 2551 รายงานตัว วันที่ 27 มิถุนายน 2551
การรับสมัคร
สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหาร สำนักผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 4 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 Tel.0 2669 3255-63 ต่อ 1026, 1027ลงวันที่ 15/06/2008 00:54:48
จำนวนผู้ชม 1130
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54752 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน