SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย (กอบ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสหากรรม รับสมัคร

การนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย (กอบ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสหากรรม รับสมัคร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

การนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย (กอบ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสหากรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักบริหารการเงิน 6 กองการเงิน ฝ่ายการเงิน
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง สาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ การเงิน พาณิชยศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่สอดคล้องกับภารกิจทางด้านการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 6 ปี หรือ
- วุฒิปริญญาโท ทางสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่สอดคล้องกับภารกิจทางด้านการเงินมาแล้ว 0-1 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
- มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถ.นิคมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400 TEL.0 2253 0561 ต่อ 1121, 1181 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 15/06/2008 00:51:41
จำนวนผู้ชม 1510
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ