SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน บุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน บุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 (10 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เคมี การเกษตร ระบบสารสนเทศสังคมสงเคราะห์
- เป็นผู้สอบ่ผานภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ของสำนักงาน ก.พ.
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภับ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.โทร.0 2243 2177, 0 2243 2188 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ



ลงวันที่ 15/06/2008 00:39:54
จำนวนผู้ชม 3297
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ