ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี -โท 7 ตำแหน่ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี -โท 7 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. Agricultural Research Development Agency (Public organization) ARDA เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิเคราะห์ (โครงการ)
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรวิทยาศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยการเกษตร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูล
- มีความสามารในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและการจัดทำนโยบายและแผนงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. นักวิเคราะห์ (เชิงธุรกิจ)
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจการตลาด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ทางการตลาดเชิงพาณิชย์ จัดทำแผนธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. นักวิเคราะห์งานบุคคล
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ด้านจัดทำฐานข้อมูล
- มีความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูล ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำฐานข้อมูล
- มีความสามารถในการเขียน และอ่านภาษาอังกฤษ
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการจัดฝึกอบรม/สัมนา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. บุคลากร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารทั่วไป การจัดการสังคมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนงานตรวจสอบ สรุปผลให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูล
- มีความสามารถในการเขียน และอ่านภาษาอังกฤษ
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. นักประชาสัมพันธ์
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ มีความรู้ความชำนาญในงานประชาสัมพันธ์ สามารถเขียนข่าวและบทความภาษาอังกฤษ
- มีความรู้ความสามารถปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบให้ทันสมัย
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูล
- มีความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษ
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
7. นักวิชาการเงินและบัญชี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินการธนาคาร
- มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดทำงบประมาณ จัดทำแผนงานการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านประมวลผล และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
- มีความสามารถในการเขียน และอ่านภาษาอังกฤษ
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ และการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.arda.or.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายในกรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 Tel.0 2579 7435 ต่อ 113 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 02/06/2008 10:42:45
จำนวนผู้ชม 1456
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน