ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สนง.คุมประพฤติ จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัคร จนท.ผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร

สนง.คุมประพฤติ จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัคร จนท.ผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ระยะเวลาการจ้างบุคคลเดือน (มิถุนายน - กันยายน 2551) และไม่จ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร 2 อัตรา
- วุฒิปวช. ทางด้านพาณิชยการ
- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ใช้ Internet เป็นและสามารถใช้โปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1.5*2 นิ้ว จำวน 1 รูป
- หลักฐานแสดงพื้นความรู้ ได้แก่ สำเนาใบสุทธิหรือใบประกาศนียบัตร แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส สด.9 สด.10 ใบเปลี่ยนชื่อ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 57/20 ม.2 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครีอยุธยา โทร.0 3524 1119 อยู่ด้านหลังอาคารศาลจังหวัดพระนครีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 27/05/2008 11:43:46
จำนวนผู้ชม 1210
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54343 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน