SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) รับสมัคร จนท.วิเคราะห์โครงการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) รับสมัคร จนท.วิเคราะห์โครงการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) รับสมัคร จนท.วิเคราะห์โครงการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและดครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานดังรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับต้น
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิศวกรรม หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงการ การบริหารจัดการโครงการ การบริหารสัญญา
- อัตราเงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์
- มีความรู้ความสามารถในการเขียน พูด อ่าน ภาษาอังกฤษพอใช้ และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานได้ที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 32 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม.10400 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mof.go.th/neda/ ตั้งแต่วันที่ 7-23 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2357 3510-7 ต่อ 121, 191ลงวันที่ 22/05/2008 11:24:58
จำนวนผู้ชม 1139
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ