ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา รับสมัครอาจารย์อัตราจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา รับสมัครอาจารย์อัตราจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์อัตราจ้างเหมาบริการ ด้วยเงินอุดหนุนทั่วไป
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท และเพิ่มค่าตอบแทน พ.ต.ส.เดือนละ 1,000 บาท ค่าประกันสังคม 500 บาท และค่าสวัสดิการอื่น ๆ 1,500 บาท
- วุฒิปริญญาโท ทางการพยาบาล อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทและเพิ่มค่าตอบแทน พ.ต.ส.เดือนละ 1,000 บาท ค่าประกันสังคม 500 บาท และค่าสวัสดิการอื่น ๆ 1,500 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 (โดยอนุโลม) และมีคุณสมบัติต่อไปนี้คือ
- เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- วุฒิปริญญาโท ทางการพยาบาล ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรถ์ชั้นหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพยาบาล จะได้รับการพิจารณาก่อน
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ห้องธุรการ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
- ใบสมัคร (ขอรับได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา)
- ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง (พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร) จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับลงวันที่ 19/05/2008 11:30:11
จำนวนผู้ชม 1832
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55409 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน