ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครงาน วุฒิปวช.-ตรี 61 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครงาน วุฒิปวช.-ตรี 61 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 (2 อัตรา)
- วุฒิปวส. หรือเทียบเท่าทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
- เพศชาย อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกินก่อน พ.ศ.2527)
- สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
- สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้ดี
- สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
2. ช่างเทคนิคเครื่องกล 2 (3 อัตรา)
- วุฒิปวช.หรือเพทียบเท่าทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
- เพศชาย อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2527)
- สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
- สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้
- สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ตำแห่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 15 พฤษภาคม 2551
3. วิศวกรไฟฟ้า 4 (56 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- ไม่จำกัดเพศ สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
- อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2524)
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2551
หมายเหตุ ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว (กรณีเป็นแบบ สด.43 หากส่งให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบแล้ว ไม่ใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้ ผู้สอบได้จะไม่ได้รับการบรรจุและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- หลักฐานการศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี
- หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครสอบทาง เว็บ ของการำฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์จะพิจารณารับสมัคร ตำแหน่งที่ 1-3 ตำแหน่งละ 300 ท่านแรกโดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตามวันเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารจอดรถ สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)ลงวันที่ 17/05/2008 06:49:31
จำนวนผู้ชม 3156
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน