SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายรัฐมนตรี รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ปวช.-ตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายรัฐมนตรี รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ปวช.-ตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายรัฐมนตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (10 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์
2. นิติกร (3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย
3. นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. นักวิชาการพัสดุ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย ทางสังคมศาสตร์ ด้านพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
5. เจ้าพนักงานเผยแพร่ (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยการ ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคาร 20 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 17/05/2008 06:46:28
จำนวนผู้ชม 1794
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ