ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิม.ต้น-ตรี 6 อัตรา

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิม.ต้น-ตรี 6 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักอาชีวบำบัด (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี กิจกรรมบำบัด
- มีความรู้ความสามารถปฏิบัตานได้ทั้งกับผู้ป่วยเด็ก และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ผู้ป่วยผู้ใหญ่)
- มีความรู้ความสามารถ พิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2. นักแก้ไขการพูด (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปรกติของการสื่อความหมาย (การพูด)
- มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกับผู้ป่วยเด็ก และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ผู้ป่วยผู้ใหญ่)
- มีความรู้ความสามารถ พิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาพยาบาล หรือสาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิม.ต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- สามารถอยู่เวรผลัด เช้า-บ่าย-ตึก ได้
- มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. นักกายอุปกรณ์ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ สาขากายอุปกรณ์
- มีความรู้ ความสามารถในวิชากาย อุปกรณ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2591 4242 ต่อ 6722 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 17/05/2008 06:46:10
จำนวนผู้ชม 1451
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55399 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน