SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครงาน วุฒิม.3- ตรี 34 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครงาน วุฒิม.3- ตรี 34 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (1 อัตรา)
- เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถใช้โปรแกรม SPSS, Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิก และสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (2 อัตรา)
- เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญษตรี ด้านสังคมศาสตร์ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการพอสมควร
- สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ และคำนวณ ต้องสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี
- หากมีความรู้ เข้าใจและมีประสบการณ์การจัดทำโครงการและงบประมาณมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ในบางครั้ง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
3. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ (1 อัตรา)
- เพศชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- สามารถเดินสายแลน/ไฟฟ้าได้
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
4. นายช่างเทคนิค (1 อัตรา)
- เพศชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า
- มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง เรียบร้อย
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขยันและตั้งใจปฏิบัติงาน
5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (4 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช.ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอรืที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office
- สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 20 คำ/นาที
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช.ทุกสาขา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีใจรักบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต
7. ผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ (2 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช.ทุกสาขา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต
8. พนักงานเอกซเรย์ (1 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิม.6
- มีใจรักบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต
9. พนักงานประจำห้องทดลอง (1 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิ ม.6
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (20 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิม.3
- สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า/บ่าย/ดึก ได้
- ขยันและตั้งใจทำงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฝ่ายทรัพยการบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 09/05/2008 21:43:56
จำนวนผู้ชม 1396
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ