SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหากรรม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหากรรม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหากรรม มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นักวิชาการอุตสหากรรม (ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์)
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
- มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
2. นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านบรรณารักษ์)
- วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์
- มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องระบบการจัดการห้องสมุด
- มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถให้บริการข้อมูลในระบบห้องสมุด e-Library ได้ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ได้
- มีความรู้เรื่องระบบ Bar Code ใช้ในงานห้องสมุด
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตพร้อมให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- วุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
- มีความรู้ในการวางแผน การติดตามประเมินผล การเขียนโครงการ และระบบงบประมาณ
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสหากรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2202 4454 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที 15 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 09/05/2008 21:42:38
จำนวนผู้ชม 1652
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ