SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ตรี 8 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ตรี 8 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ โดยจะพิจารณาจ้างเหมาเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 อัตรา)
- วุฒิปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณและสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และภาษาอังกฤษได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (6 อัตรา)
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3. วิทยาการ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสังคมศาสตร์
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ Internet ในการติดต่อสื่อสาร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม.โทร.0 2831 9362, 0 2831 9366 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 06/05/2008 11:31:54
จำนวนผู้ชม 2270
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ