SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 2 อัตรา

วิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

วิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 2 อัตรา เพื่อทำการสอนในภาคเรียนที่ 2/2551 คือ
1. ช่างอุตสาหกรรม 2 อัตรา
- วุฒิ ปวส.ครุศาสตร์อุตสหากรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- วุฒิการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หรือระบบสารสนเทศ
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร 100 บาท และเอกสารหลักฐานในประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยสำนักงานคุรุสภา ใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 05/05/2008 11:51:09
จำนวนผู้ชม 1405
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ