SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี สังคมศาสตร์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี สังคมศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี สังคมศาสตร์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงาน (ประชาสัมพันธ์และรับโทรศัพท์) (1 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 22-27 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป - มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word/Excel/PowerPoint
- เป็นผู้มี Service Mind สุภาพเรียนร้อย ใจเย็น มีมนุษยสัมพันธ์
2. พนักงาน (บริการประชาชน)( 1 อัตรา)
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารข้อมูลการติดตอ่ประสานงาน การประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
- มีความชำนาญในการใช้ Computer โปรแกรมสำเร็จรูป
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการประสานงานและบริหารจัดการ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไหวพริบดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานและอยู่เวรรับโทรศัพท์นอกเวลาทำการได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่ www.nhso.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2831 4000ลงวันที่ 05/05/2008 11:40:25
จำนวนผู้ชม 1471
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ