SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ehr งานบุคคล

ehr งานบุคคล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับออราเคิลยกระดับคุณภาพ HCM ในไทยนายฌอน ลัวแซล ผู้อำนวยการอาวุโส ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ออราเคิล เอเชีย แปซิฟิก บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ออราเคิลได้มีการเตรียมกลยุทธ์ด้านระบบการบริหารบุคคล ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HCM (Human Capital Management) ที่มีการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากปัจจุบัน องค์กรธุรกิจ และภาครัฐในประเทศไทยต่างมีการตื่นตัวด้านการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรที่จะช่วยผลักดันองค์กร ให้มีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันในโลกเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผอ.อาวุโส ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ออราเคิล เอเชีย แปซิฟิก บ.ออราเคิล คอร์ปฯ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ขยายตัวในหลายด้าน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการวางมาตรฐานไอทีเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ การคัดเลือกและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ การเพิ่มประสิทธิผล ทั้งนี้ ในฐานะที่ออราเคิลเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น จึงสนับสนุนบริษัทต่างๆนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ด้วยการนำโซลูชั่นระบบการบริหารบุคคล ครบด้วยฟังก์ชั่นหลายชนิดเพื่อรองรับการใช้งานครอบคลุมในทุกๆด้าน

นายลัวแซล กล่าวอีกว่า จะเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูงเริ่มให้ความสำคัญกับผลการทำงาน ด้วยการใช้เครื่องมือการประเมินผลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ ดัชนีชี้วัดผล (Key performance indicators: KPI) และระบบบาลานซ์ สคอร์การ์ด (Balanced Scorecard) สำหรับการบันทึกคะแนนวัดผล อย่างไรก็ดี จะมีผลกระทบแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลก อาทิ การนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ มาใช้กิจกรรมและมีการจัดการในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น การเอ้าท์ซอร์สงานส่วนบุคคลไปยังบริษัทอื่น และการเพิ่มความยืดหยุ่นด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานระดับสูง

ผอ.อาวุโส ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ออราเคิล เอเชีย แปซิฟิก บ.ออราเคิล คอร์ปฯ กล่าวด้วยว่า กลยุทธ์หลักด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของออราเคิล ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ พันธมิตร และความพึงพอใจของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงสภาวะการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน บวกกับตลาดแรงงานในประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องมีแนวทางในการวางกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ รวมทั้งต้องมีการจัดวางทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของ องค์กร ออราเคิลเชื่อว่าเทคโนโลยี HCM จะมีบทบาทและสามารถใช้สนับสนุนในกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ในระบบเอชซีเอ็มของออราเคิล จะมีฟังก์ชั่นสำคัญๆ อาทิ การสรรหาบุคลากร การจัดการทรัพยากรบุคคลทั่วไป การจัดการด้านสวัสดิการของพนักงาน ระบบเงินเดือน การจ่ายผลตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติ งาน การวางแผนงานด้านการจัดสรรทรัพยากร การฝึกอบรมและพัฒนา นอกจากนี้ ออราเคิลยังได้เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริหารงานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น การบริหารงานบุคคล ซอฟต์แวร์การบริหารด้านอี-เลิร์นนิ่งในองค์กร การใช้ระบบ User interface ให้พนักงานติดต่องานหรือทำธุรกรรมด้านบุคคลด้วยตัวเอง (Employee self-service) การเพิ่มขีดความสามารถของระบบฐานข้อมูล ระบบรับสมัครงาน รวมถึง ระบบการวางกรอบการดำเนินงาน เป็นต้น

นายสุรสิทธิ์ ตันธนาศิริกุล ผู้จัดการด้านบริหารความรู้ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (มหาชน) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทได้จัดทำโครงการ HCM ภายใต้ชื่อว่า eHR Project โดยใช้ ซอฟต์แวร์ พีเพิลซอฟท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส เอชซีเอ็ม (PeopleSoft Enterprise HCM) ของออราเคิล ที่มีโซลูชั่นระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ระบบเงินเดือน (Global Payroll) ระบบประวัติพนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eProfile) ที่เป็นระบบสำหรับพนักงานระบบ eProfile Manager Desktop โดยเป็นประวัติพนักงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้จัดการ ระบบการจ่ายผลตอบแทนอิเล็กทรอนิกส์ (eCompensation) ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (eRecruit) ระบบการกรอกใบสมัครด้วยตัวเอง ระบบ eRecruite Manager Desktop และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePerformance)

ผจก.ด้านบริหารความรู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ทรัพยากรบุคคล คือ หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องมีพนักงาน ที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยในวางกลยุทธ์ การประเมินผล พัฒนาและการนำแนวทางไปปฏิบัติงานจริง ภายใต้ปรัชญา “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” (Belief in the value of the individual) จึงได้มีความร่วมมือกับออราเคิล เพื่อยกระดับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โซลูชั่นระบบ HCM ยังเป็นรากฐานของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความรู้ โซลูชั่น (Knowledge Management database system) อีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ข่าว : ไทยรัฐ
ลงวันที่ 02/05/2008 15:50:15
จำนวนผู้ชม 5283
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ