SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ( ครูผู้สอน ) จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ( ครูผู้สอน ) จำนวน 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน) จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ

- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

- หลักฐานการสมัคร ใบแสดงวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง พร้อมสำเนา , สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

รูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- กำหนดการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องอำนวยการ

- วันเวลา สถานที่ และการสอนคัดเลือก สอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรวงข้าว

- สอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องอำนวยการ เวลา 9.00 น.

- รายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้าง วันที่ 5 พฤษภาคม 2551

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริการงบประมาณโรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทร. 0-3864-2064 หรือ 0-3864-1404 ต่อ 103 หรือ 104 ในเวลาราชการ
สามารถดูแผนที่เดินทางโรงเรียนบ้านค่ายได้ที่
http://www.bankhai.ac.thลงวันที่ 20/04/2008 23:50:53
จำนวนผู้ชม 2196
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ