ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การเคหะแห่งชาติ รับนิติกร

การเคหะแห่งชาติ รับนิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงาน ตำแหน่งนิติกร 3-6 สังกัดกองนิติการ และกองคดี ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมที่ดิน หลายอัตรา อัตราเงินเดือนพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- ร่างสัญญาให้ความเห็นทางกฎหมาย ตีความและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ คำสั่งและสัญญา จัดทำเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย ดำเนินการด้านวินัยของผู้ปฏิบัติงาน ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และดำเนินกระบวนการทางกฎหมายให้กับคดีของการเคหะแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน

- มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัย กรณีไม่ได้รับปริญญาบัตร

3. TRANSCRIPT OF RECORDS

4. ทะเบียนบ้าน

5. หลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.43

6. หนังสือรับรองประสบการณ์ (กรณีมีประสบ การณ์การทำงาน)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2551

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 13 อาคาร 16 ชั้น การเคหะแห่งชาติ หรือดูรายละเอียดได้ที่
http://www.nhanet.or.th

 

 ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 17/04/2008 15:09:32
จำนวนผู้ชม 2211
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน