SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับวุฒิปริญญาตรี

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานนีโทรทัศย์ไทยพีบีเอส) ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์การตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

ตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีความรอบรู้ในระบบบัญชี การเงิน และจัดซื้อจัดจ้าง

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือระบบจัดฐานข้อมูล

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

- สามารถวางแผนการตรวจสอบได้

- มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการคลัง

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

- เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต CIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติทั่วไป

- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอสูง และรับความกดดันได้

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เลขที่ 1010 อาคารชินวิตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 13 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900 หรือทาง E-mail: job@thaipbs.or.th อีเมล์นี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอทแต่คุณต้องเปิดการใช้งานจากสคริปต์ก่อน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551

เว็บไซต์ http://www.thaipbs.or.th
ลงวันที่ 17/04/2008 15:08:28
จำนวนผู้ชม 3516
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ