SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับเจ้าหน้าที่

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับเจ้าหน้าที่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ม ีความประสงค์รับสมัครงานดังนี้

1. ประเภท พนักงานของโครงการ

2. จำนวน รวมทั้งหมด 7 อัตรา

3. ปฏิบัติงานตำแหน่ง

- กุมารแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
- พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
- พนักงานสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา

4. วุฒิขั้นต่ำ

ตำแหน่งกุมารแพทย์
- แพทยศาสตร์บัณฑิต วว. กุมารเวชศาสตร์

ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัตฺการ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, เภสัชศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ตำแหน่งพนักงานสำนักงาน
- ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ
- ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ

5. อายุ ไม่เกิน 35 ปี

6. คุณสมบัติพิเศษที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษคือ

- มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์(Excel, Access)
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ(พูด, อ่าน, เขียน)

7. หลักฐานการรับสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริงและสำเนา)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(ปริญญา และ Transcript)

สนใจติดต่อที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล / ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรุณี ทรัพย์เจริญ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-9161 โทรสาร 0-23549163 
วันทำการ(จันทร์-ศุกร์) เวลา 8.30 - 16.30 นฬ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551

หมายเหตุ
1. ระยะเวลาการจ้าง ไม่ต่ำกว่า 4 ปี
2. อัตราเงินเดือนพิจารณาตามคุณวุฒิและความสามารถของผู้สมัคร

เว็บไซต์ http://www.tm.mahidol.ac.th
ลงวันที่ 17/04/2008 15:06:33
จำนวนผู้ชม 1542
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ