SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมชลประทานรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6)

กรมชลประทานรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมชลประทานรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6)

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 6

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 6

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2551

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้รักษาราชการแทน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกให้ทราบก่อนวันสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

เว็บไซต์ : http://www.rid.go.th
ลงวันที่ 17/04/2008 14:40:07
จำนวนผู้ชม 2406
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ