ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช. ) เปิดรับข้าราชการ 77 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช. ) เปิดรับข้าราชการ 77 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช. )

 เปิดรับข้าราชการ 77 อัตราสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ป.ป.ช. ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งระดับ 3
1. เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตระดับ 3 บรรจุครั้งแรกประมาณ 30 อัครา
- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชากฎหมายอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับ 3 บรรจุครั้งแรกประมาณ 10 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ โดยต้องศึกษาวิชาบัณชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. นักบริหารงานคลังและพัสดุ ระดับ 3 บรรจุครั้งแรกประมาณ 10 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
หมายเหตุ ตำแหน่งระดับ 3 ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.แล้วเท่านั้น
ตำแหน่งระดับ 4
4. เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตระดับ 4 บรรจุครั้งแรกประมาณ 20 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชา กฎหมายอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน
5. นิติกร ระดับ 4 บรรจุครั้งแรกประมาณ 5 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางกฎหมาย
6. นักกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระดับ 4 (นักกฎหมาย ป.ป.ช. ระดับ 4 ) บรรจุครั้งแรกประมาณ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางกฎหมายมหาชน หรือปริญญาโททางกฎหมายและเนติบัณฑิต หรือปรกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบด้วยตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่ www.nccc.go.th หัวข้อการสมัครสอบแข่งขัน หรือ
http://job.nccc.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้าย 2 พฤษภาคม 2551 จะต้องสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบภายในเวลา 15.30 น.เท่านั้น)
ลงวันที่ 17/04/2008 09:29:27
จำนวนผู้ชม 2359
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54580 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน