SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันอาหาร รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี -โท 10 อัตรา

สถาบันอาหาร รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี -โท 10 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอาหาร

รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี -โท 10 อัตราสถาบันอาหาร เป็นผู้ให้บริการ แก่ผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งในรูปแบบของการดำเนินงาน และการใช้การสนับสนุน เพื่อยกระดับพัฒนามาตรฐานอุตสหากรรมอาหารสู่ระดับสากล และเป็นองค์กรประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ และเอกชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการส่งออกสินค้าอาหารสู่ตลาดโลก ปัจจุบันสถาบันอาหารมีความประสงค์จะรับผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงานกับสถาบัน ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการข้อมูล 4 ตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ อุตสหากรรม มหภาค การตลาด บริหารฯ
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย 1-5 ปี
- มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสหากรรม
- สามารถใช้โปรแกรม SPSS, E-View
- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2. ผู้ช่วยนักวิชาการข้อมูล (ชั่วคราว) 1 ตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย
- สามารถติตต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ /เอกชนได้
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
3. หัวหน้าส่วนบัญชี 1 ตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
- มีความรู้ความสามารถ ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุน ปิดงบบัญชี และสามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้
- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี
4. เจ้าหน้าที่บัญชี (ชั่วคราว) 2 ตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
5. นักวิชาการ 2 ตำแหน่ง
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านโรงงาน (อาหาร)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทาง อีเมล์
thanapoa@nfi.or.th, suriyanp@nfi.or.th หรือส่งจดหมายสมัครงาน แนบประวัติมาได้ที่ แผนกบุคคล สถาบันอาหาร เลขที่ 2008 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.10700 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.0 2886 8088 ต่อ 1301, 1302 www.nfi.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551
ลงวันที่ 17/04/2008 09:28:36
จำนวนผู้ชม 1606
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ