SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัคร นิติกร หลายอัตรา

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัคร นิติกร หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

 เปิดรับสมัคร นิติกร หลายอัตราการเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงาน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นิติกร 3-8 สังกัดกองนิติการและกองคดี ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมที่ดินจำนวนหลายอัตรา
- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยของเอกชน
- มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
- หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัย กรณีไม่ได้รับปริญญาบัตร
- Transcript Of Records
- ใบอนุญาตเป็นทนายความ
- ทะเบียนบ้าน
- หลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.43
- หนังสือรับรองประสบการณ์ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 13 อาคาร 16 ชั้น การเคหะแห่งชาติ หรือดูรายละเอียดได้ที่
http://www.nhanet.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 (ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท)
ลงวันที่ 17/04/2008 09:26:33
จำนวนผู้ชม 2348
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ