SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครงาน ดังนี้

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครงาน ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา


ค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ
ช่างภาพ ช่างอิเลคทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms-Word , Excel Power point Photoshop
1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี


***********************************************************************************

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms-Word , Excel Power point
1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี

***********************************************************************************

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งบรรณารักษ์
ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษ์ หรือ บรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือ บรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
1.3 อายุไม่เกิน 45 ปี
2. วันเวลา และสถานที่สมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 25 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน
เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารเรียน 2 ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (วิทยาลัยอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
3. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศให้ทราบในวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. บอดร์ปชส. ชั้น 1 อาคาร 2 หรือ www.bcnnv.ac.th
ลงวันที่ 14/04/2008 09:51:58
จำนวนผู้ชม 2024
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ