SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลวัดเพลง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ดังนี้

โรงพยาบาลวัดเพลง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลวัดเพลง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ดังนี้ตำแหน่งที่จะคัดเลือก - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานทางการศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

6. สำหรับเพศชายนำหลักฐานขึ้นทะเบียนทหาร (แบบ สด.9) หรือ (สด.43) สำเนาและฉบับจริง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดเพลง ตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.032-398067
ลงวันที่ 10/04/2008 13:28:27
จำนวนผู้ชม 2998
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ