SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งอัตราจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งอัตราจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งอัตราจ้าง
------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ ตำแหน่ง อัตราจ้าง วุฒิปริญญาโท จำนวน ๓ อัตรา ค่าจ้างอัตราเดือนละ ๙,๗๐๐.-บาท โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาด้าน

- บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ๒ อัตรา

- ภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา (จบในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถสมัครได้)ผู้สนใจให้ติดต่อและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๐ ๗๒๖๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๙๓๐ ๗๒๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

๑. ใบสมัคร (ขอรับที่งานบริหารงานบุคคล)

๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป

๓. หนังสือรับรองการตรวจโรค

๔. หนังสือแสดงคุณสมบัติพื้นฐานความรู้

๕. สำเนาทะเบียนบ้าน

๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๗. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)กำหนดการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครมาทำการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี


การประกาศผล
กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์ น.สพ.อัศวิน กิ่งแก้ว)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำวิทยาเขตจันทบุรี
ลงวันที่ 04/04/2008 11:21:55
จำนวนผู้ชม 3779
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ