SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง

รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรีกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท 4 อัตรา
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
- มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท 2 อัตรา
- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. พนักงานบริการ ค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท
- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิม.ปลาย
- มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้นที่ กลุ่มการบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551 ในวัน เวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- ต้นฉบับและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญทหารกองเกินอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรอง (หน้าที่ 3 ของใบสมัคร) ต้องมีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการประจำตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป และถ้าเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจจะต้องมียศเป็นสัญญาบัตร สำหรับครู อาจารย์ ต้องเป็นโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 04/04/2008 11:15:54
จำนวนผู้ชม 2998
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ