ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครงาน วุฒิ ปวสง-ปริญญาตรี 7 อัตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รับสมัครงาน วุฒิ ปวสง-ปริญญาตรี 7 อัตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครงาน วุฒิ ปวสง-ปริญญาตรี 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินผลประโยชน์) จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Word และ Microsoft Excel
- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเอกสารและข้อมูล มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 อัตรา 7,100 บาท
- วุฒิ ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการประสานงานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถร่าง พิมพ์และโต้ตอบหนังสือตามแบบฟอร์มหนังสือราชการได้ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7,940 บาท
- วุฒิปริญญษตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถจัดทำเว็บไซต์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office, Visuall basic, Visio, Adobe Photoshop ได้
- สามารถออกแบบงานศิลปะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- จัดทำรูปเล่มวารสาร เอกสาร เผยแพร่ต่าง ๆ ได้ดี
- มีความสามารถทางด้านงานศิลป์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7,940 บาท
- วุฒิปริญญษตรี ทางด้านการเงิน-บัญชี
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7,940 บาท
- วุฒิปริญญษตรี ทุกสาขาวิชา
สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 ระหว่าง เวลา 09.00-16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ ณ การบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธา โทร.0 3524 2555 ต่อ 6104
สำหรับตำแหน่งของกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี สามารถสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี โทร.0 3525 2392 ต่อ 147
เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
- สำเนาระเบียนการเรียนฉบับสมบูรณ์ หนังสือรับรองจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประกันสังคม (กรณีเคยปฏิบัติงานมาแล้ว) จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนงสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ลงวันที่ 31/03/2008 08:58:21
จำนวนผู้ชม 1585
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54254 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน