SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หอการค้าไทย รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท หลายสาขา

หอการค้าไทย รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท หลายสาขา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท หลายสาขา

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นายทะเบียน สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
- เพศชาย/หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- วุฒิเนติบัตณฑิตไทย หรือปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (ในระดับปริญญาตรี)
- มีประสบการณ์การทำงานด้านทนายความ
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
2. เจ้าหน้าที่กฎหมาย (นิติกร)
- เพศชาย/หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ
- ผ่านการอบรมวิชาว่าความ/มีประสบการณ์ร่างสัญญา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
3. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (DBA)
- เพศชาย/หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน DBA และ System Analyst
- สามารถดูและจัดการงาน Database (Backup & Config)
- สามารถเขียนโปรแกรมได้ มีความรู้ภาษา SQL, Java
- มีความขยัน ตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ดี
4. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- เพศชาย/หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
- หากมีความรู้ทางด้านบัญชี MIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ 150 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม.โทร.0 2622 1860-76 ต่อ 322 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 31/03/2008 08:57:21
จำนวนผู้ชม 1771
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ