SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ดังนี้

บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีต้องการบุคลากรใน

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยศึกษางาน(ประจำห้องทดลอง) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

- คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี เคมีเทคนิค เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยและความปลอดภัย เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มีวิชาด้านเคมีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจ

- เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

ตำแหน่งพนักงานตรวจวิเคราะห์น้ำ 1 ตำแหน่ง

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

- ผ่านการเกณฑ์แล้วหรือได้รับการยกเว้นส่งเอกสารสมัครงานหรือติดต่อด้วยตนเองที่

หมวดกำลังพล ฝ่ายธุรการ บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด 548 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 02-7449630-44 ต่อ 145 หรือ 150

www.thaiplywood.comลงวันที่ 31/03/2008 08:52:06
จำนวนผู้ชม 3318
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ