SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
- วุฒิม.6
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ รูปถ่าย จนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน ใบกองเกินทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน วุฒิการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครประสงค์จะขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (อาคารอำนวยการ) ถ.ศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทร.0 3233 7509, 0 3231 0368 ถึง 71 ต่อ 2317ลงวันที่ 26/03/2008 07:58:13
จำนวนผู้ชม 2316
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ