ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวช. -ปริญญาตรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวช. -ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวช. -ปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิชาการศึกษา งานแพทยศาสตร์ศึกษา
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 28 ปีนับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิปริญญาโท ทางการศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา การอุดมศึกษา สถิติวิจัยผลการศึกษา หรือประเมินผลการศึกษา หรือได้รับการรับรองว่าจะสร้างการศึกษาได้รับคุณวุฒิดังกล่าว โดยได้ลงทะเบียนศึกษารายวิชาสุดท้ายในปีการศึกษา 2550 แล้ว และมีรายงานผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Transcript 2 ระดับ) มาแสดง
- หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบงานวิจัย หรือเคยร่วมงานวิจัยทางการศึกษา (ไม่ใช้เพื่อปริญญา) และการวิเคราห์และเขียนแบบระบบงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะได้รับการรพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันจัดสอบนานาชาติ หรือจากสถาบันที่ศึกษาระดับปริญญาโท
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551
2. นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชายต้องผ่านการเกฑณ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ระบบคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2551
3. พยาบาล สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
4. นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์
- ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิปริญญาตรี วท.บ. ทางเคมีเทคนิค เคมี ฟิสิกส์ พฤกษาศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ วัสดุศาสตร์ จุลชีววิทยา สัตววิทยา กีฏวิทยา
ตำแหน่งที่ 3-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2551
ลูกจ้างชั่วคราว
1. ช่างไม้ หน่วยโยธา งานซ่อมบำรุง
- เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิ ปวช. ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
- หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551
สนใจขอและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติสวนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที งานการเจ้าหน้าที่ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 26/03/2008 07:55:01
จำนวนผู้ชม 1524
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน