SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 200 อัตรา

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 200 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 200 อัตรา

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี การศึกษา 2551 จำนวน 200 คน (หญิง 170 คน ชาย 30 คน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2551 (200 อัตรา)
- วุฒิม.ปลาย หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย
- คะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.00
- เป็นหญิงหรือชายโสด มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551
- มีคะแนน O-NET จากการสอนวัดความรู้ ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ ถ้าสาระการเรียนรู้วิชาใดได้ศูนย์ถือว่าวิชานั้นไม่มีคะแนนและถือว่ามีคะแนนสอบไม่ตรงตามที่กำหนด
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถกรอกใบสมัครโดยการ Download ใบสมัครได้ที่ www.si.mashidol.ac.th ซึ่งการส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทำได้ 2 วิธีคือ
1. ส่งธนาณัติทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 100 บาท สั่งจ่ายที่ไปรษณีย์ศิริราช 10702 เท่านั้นในนาม นางอรุนี คูหาเปรมศิลป์ พร้อมใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยายาล ตึกอดุยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กทม.10700 ตั้งแต่วัยที่ 10 มีนาคม - 11 เมษายน 2551 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2. ส่งใบสมัครและเงินค่าสมัคร 100 บาท ด้วยตนเองที่ตึกอุดลยเดชวิกรม ชั้น 3 ห้อง 343 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2551 เวลา 09.00-15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)ลงวันที่ 24/03/2008 00:39:12
จำนวนผู้ชม 1709
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ