ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 ต้องยึดตามแนวทางเสนอครม.

ปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 ต้องยึดตามแนวทางเสนอครม. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ                คณะกรรมการค่าจ้างจะพิจารณาปรับค่าจ้างโดยเป็นไปตามแนวทางการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีโดยการพิจารณาจะมีผู้แทนที่มาจาก 3 ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
                      นางอุไรวรรณ  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า การพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอำนาจของคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและตัวแทนภาครัฐ  การจะปรับค่าจ้างเท่าใดนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ   ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาค่าจ้างในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551นี้   ส่วนคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการค่าจ้างเสนอความเห็นรวมทั้งข้อแนะนำเรื่องการปรับค่าจ้างประจำปีแก่พนักงานภาคเอกชน ประจำปี 2550/2551 เฉลี่ยร้อยละ 4.9 
                      อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่าสำหรับพนักงานที่มีผลงานแตกต่างกัน ควรได้รับการปรับค่าจ้างประจำในอัตราที่แตกต่างกัน โดยควรจัดกลุ่มพนักงานเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบปีการทำงาน 2550 ดังนี้  กลุ่มที่ 1 ระดับดีเด่น ควรได้รับการปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.9  กลุ่มที่ 2 ระดับดี  ควรได้รับการปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 ในอัตราร้อยละ 4.9  กลุ่มที่ 3  ระดับปกติ  ควรได้รับการปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 
                      สำหรับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ควรมีการปรับค่าจ้างประจำปีในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.9 หรือต่ำกว่า  แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายได้ก็ให้จ่ายเป็นโบนัสแทน  ทั้งนี้หากกิจการใดได้มีการปรับค่าจ้างประจำปีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนำข้อแนะนำนี้ไปใช้อีก ส่วนการปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 หมายถึงระยะเวลาถึงงวดการปรับค่าจ้างประจำปี ซึ่งแต่ละสถานประกอบการจะมีระยะเวลาปรับที่อาจแตกต่างกัน เช่น  ผลการพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีจะใช้ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์หรือเดือนเมษายนก็แล้วแต่ที่จะกำหนด 
                      สำหรับรายชื่อของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 นั้นจะมีผู้แทนจาก 3 ฝ่ายที่ร่วมพิจารณาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำได้แก่  ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  ประกอบด้วย  นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงาน  นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นางอัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย  นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  นายนทีทิพย์ ทองเข่าอ่อน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างผู้ค้าและบริการเครื่องอุปโภคบริโภค  นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกิตติมศักดิ์และสมาชิกสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  นายวัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย นายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย  นายปัณณพงศ์  อิทธิ์อรรถนนท์ เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าไทย  และฝ่ายลูกจ้าง  นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ รองประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย  นายประดิษฐ์  ปัตตายะโก กรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ  นายนคร สุทธิประวัติ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอิสระแห่งประเทศไทย  นายจำรัส ไชยลังกา รองประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย  และนายทวี เตชะธีราวัฒน์ เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย

ที่มา : mol.go.th
ลงวันที่ 21/03/2008 16:31:22
จำนวนผู้ชม 1636
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54358 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน